IT Leasing

Skærm din likviditet

De helt store fordele ved leasing er, at der ikke trækkes øjeblikkeligt på virksomhedens egen likviditet.

Du kan bruge kræfterne og pengene på styrkelse af selve din kerneforretning.

Du får nemlig her en finansiering, som først påbegynder sin tilbagebetaling, når fuld implementering har fundet sted, og nytteværdien af det nye IT dermed er konstaterbart.

HINGE tilbyder nok markedets bredeste og mest fleksible leasingløsninger på IT Projekter, som er større softwareinstallationer og ny infrastruktur. Derfor kan du være sikker på, at vi kan finde en individuel leasingløsning, der passer præcist til din virksomheds langsigtede teknologiske og økonomiske behov.

HINGE tilbyder rammeaftaler.

Ved IT-Projekt Leasingrammeaftaler kan virksomheden løbende leasingfinansiere alle sine påtænkte investeringer i nyt IT, som oftest starter med forudbetaling til kravanalyse, herefter omkostninger til at klippe licenser, masser af løbende eksterne konsulenttimer, nye investeringer i infrastruktur og desuden lidt nyt hardware, oftest kraftigere servere eller arbejdsstationer. Hardware er ofte i dag den mindste omkostning.

Rammeaftaler med indbygget indkøbsramme

Oftest sker implementering af det nye IT Projekt over en længere periode, især hvor der er tale om udvidelse eller ombygning af den bestående softwareinstallation.

En rammeaftale indebærer en enkel og omkostningseffektiv fleksibel løsning, med en løbetid op til 9-12 måneder, og kan med fordel benyttes, mens det nye software projekt løbende implementeres, således at man ikke belaster likviditeten undervejs.

Valg af egne leverandører

Du vælger din foretrukne leverandør eller flere leverandører til netop den IT-løsning, du har brug for, og vi etablerer leasingaftalen med en indbygget indkøbsramme.

Med denne indkøbsramme kan du opsamle de løbende faser på én samlet leasingaftale.

Denne indkøbsperiode er typisk den forventede implementeringsperiode.

Håndtering af din IT-investering har derfor aldrig været lettere, og du undgår at skulle samarbejde med mange partnere.